شما اینجا هستید
» » موزیک ورزشی
آخرین اخبار سایت

  تحقیقات علمی که در رابطه با تاثیر موسیقی ورزشی صورت گرفته ثابت کرده که راندمان ورزش با شنیدن  آهنگ ورزشی افزایش می یابد و باعث میشود  تایم استانه خستگی و برانگیختگی افراد افزایش یابد. موسیقی ممکن است به طریق های مختلف به انجام ورزش و تمرینات ورزش کمک نماید.       اول: موسیقی میزان برانگیختگی شخص را تغییر می دهد و بنابراین به شکلی از ...


مستطیل سبز | نگاه تازه به ورزش فوتبال